Totala skatteintäkter

Offentliga sektorns skatteintäkter samt EU-skatter