Dualt skattesystem

Skattesystem där inkomster av kapital och inkomster av arbete beskattas separat och efter olika skatteskalor.