Import

Införsel av varor och tjänster från utlandet.