Kreditinstitut

Institut som är verksamma inom kreditmarknaden, exempelvis banker, och alltså lånar ut pengar.