Nationalekonomi

En vetenskap som studerar knappa resursers användning. Makroekonomi behandlar ekonomin i större skala inom och mellan nationalstater, medan mikroekonomi är inriktad på beslutsfattande främst hos enskilda individer och företag.