Öppna marknadsoperationer

Sveriges riksbank (eller någon annan centralbank) gör öppna marknadsoperationer och med detta menas att riksbanken köper och säljer värdepapper i syfte att påverka det allmänna ränteläget.