Utlandsskuld

Den skuld en nation, det vill säga den offentliga och den privata sektorn tillsammans, har dragit på sig genom att låna från omvärlden för att täcka bytesbalansunderskottet.