ICC

International Chamber of Commerce. Internationella handelskammaren med huvudsekretariat i Paris. Representerar företag från hela världen inom alla affärsområden och industrier. I de enskilda länderna företräds ICC av nationalkommittéer.