Bilaterala överenskommelser

Tvåsidigt avtal där de ingående parterna är två länder.