Konvergenskrav

De krav som EU har ställt på de länder som vill ingå i EMU. Kraven är låg inflation, låga räntor, ett litet budgteunderskott och en liten statsskuld.