Konvergenskrav

De krav som EU ställer på de länder som har infört eller vill införa euron som valuta. Kraven är låg inflation, låga räntor, sunda offentliga finanser i form av ett litet budgteunderskott och en liten statsskuld samt en stabil växelkurs.