NGOs

Non-governmental organizations. Samlingsnamn för frivilliga icke-statliga organisationer.