Generella bidrag

Generella, allmänna, bidrag. De bidrag från staten som kommunerna själva disponerar över.