Strejk, vild

Strejk som inte har godkänts av arbetstagarnas fackförbund. Detta är olagligt för arbetstagare som ingår i ett fackförbund enligt restriktioner i Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.