Deflatera

En tidsserie uttryckt i löpande priser kan omräknas till fasta priser, eller deflateras genom att den divideras med ett prisindex, en så kallad deflator.