Sysselsättningskvot

Andel av den arbetsföra befolkningen som är sysselsatta (se ordet sysselsättning för definition av begreppet sysselsatta). Sysselsättningskvot kan också kallas sysselsättningsandel.