Sveriges största företag

De flesta företagen i Sverige är små och endast 0,1 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Det finns dock några riktigt stora svenska företag som dessutom ofta har betydande verksamhet utomlands.

Det finns inget perfekt och heltäckande sätt att beskriva Sveriges största företag. I denna uppställning har utgångspunkten varit de svenska företag som har flest anställda i Sverige. Vad som klassas som ”svenska företag” är inte heller något som är vid handen givet. Här räknas företag som svenska om verksamheten är uppbyggd i Sverige under ett svenskt ägande, även om ägandet med tiden kan ha skiftat från svensk majoritet till utländsk. Antalet anställda syftar till alla anställda så högt upp i koncernstrukturen som möjligt där en svensk årsredovisning upprättas. 

Sveriges största företag

Efter antal anställda i Sverige, 2021

Anställda i SverigeAnställda utomlandsOmsättning - msek
Volvo Car AB22 71818 173282 045
Volvo AB20 53863 420372 216
Samhall AB20 4933 282
Postnord AB19 3009 05840 693
Scania AB18 51829 864146 146
Saab AB15 0043 14939 154
Ericssson, Telefon AB LM13 41087 347232 300
ICA Gruppen AB12 72911 215127 957
H & M Hennnes & Mauritz AB10 54096 835198 967
Securitas AB10 000335 000107 700
LADDA NER
Källa: Bolagens årsredovisningar
* Samhalls totala intäkter uppgick till 9 894 msek varav den största posten som inte ingår i omsättningen ovan var Statlig merkostnadsersättning på 6 612 msek
 

Vi ser i denna uppställning att Volvo Car AB toppar listan med 22 718 anställda i Sverige följt av Volvo AB med 20 538. Globalt sett är även Volvo ett mycket stort företag, de har mer än trippelt så många anställda utomlands och omsätter även mer.

Givetvis är jämförelser av omsättning mellan branscher vanskliga, kostnaden för sålda varor och tjänster varierar, men de ger ändå en kompletterande bild av hur stora företag är, vid sidan av hur många anställda de har.