Sveriges största företag

De flesta företagen i Sverige är små och endast 0,1 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Det finns dock några riktigt stora svenska företag som dessutom ofta har betydande verksamhet utomlands.

Det finns inget perfekt och heltäckande sätt att beskriva Sveriges största företag. I denna uppställning har utgångspunkten varit de svenska företag som har flest anställda i Sverige. Vad som klassas som ”svenska företag” är inte heller något som är vid handen givet. Här räknas företag som svenska om verksamheten är uppbyggd i Sverige under ett svenskt ägande, även om ägandet med tiden kan ha skiftat från svensk majoritet till utländsk. Antalet anställda syftar till alla anställda så högt upp i koncernstrukturen som möjligt där en svensk årsredovisning upprättas. 

Sveriges största företag

Efter antal anställda, 2017

Anställda i SverigeAnställda utomlandsOmsättning - msek
Volvo Car AB22 67915 29027 724
PostNord AB20 59210 75822 671
Samhall AB19 45902 981
AB Volvo18 97466 4299 023
Axel Johnson holding AB17 1223 25069 026
Scania AB15 65226 7176 579
Ericsson AB14 31293 0572 989
Saab AB12 9123 02313 218
ICA Gruppen AB12 3199 81892 300
Hennes & Mauritz AB10 100113 0788 236
LADDA NER
Källa: Bolagens årsredovisningar
*Samhalls totala intäkter uppgick till 8 281 msek varav den största posten som inte ingår i omsättningen ovan var Statlig merkostnadsersättning på 4405 msek
 

Vi ser i denna uppställning att AB Volvo toppar listan med 22 679 anställda i Sverige följt av PostNord AB med 20 592. Globalt sett är dock AB Volvo ett mycket större företag, de har mer än dubbelt så många anställda totalt sett och omsätter nästan sex gånger så mycket.

Givetvis är jämförelser av omsättning mellan branscher vanskliga, kostnaden för sålda varor och tjänster varierar, men de ger ändå en kompletterande bild av hur stora företag är, vid sidan av hur många anställda de har.