Sveriges största företag

De flesta företagen i Sverige är små och endast 0,1 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Det finns dock några riktigt stora svenska företag som dessutom ofta har betydande verksamhet utomlands.

Det finns inget perfekt och heltäckande sätt att beskriva Sveriges största företag. I denna uppställning har utgångspunkten varit de svenska företag som har flest anställda i Sverige. Vad som klassas som ”svenska företag” är inte heller något som är vid handen givet. Här räknas företag som svenska om verksamheten är uppbyggd i Sverige under ett svenskt ägande, även om ägandet med tiden kan ha skiftat från svensk majoritet till utländsk. Antalet anställda syftar till alla anställda så högt upp i koncernstrukturen som möjligt där en svensk årsredovisning upprättas. 

Sveriges största företag

Efter antal anställda, 2019

Anställda i SverigeAnställda utomlandsOmsättning - msek
Volvo Car AB24 56818 340252 653
PostNord AB20 5699 39339 722
AB Volvo20 03871 115390 834
Samhall AB19 89303 337
Axel Johnson holding AB17 3374 16982 345
Scania AB16 95828 277137 126
Saab AB13 3863 13433 156
Ericsson AB13 03584 808210 838
ICA Gruppen AB12 5119 761115 354
Hennes & Mauritz AB10 839112 444210 400
LADDA NER
Källa: Bolagens årsredovisningar
* Samhalls totala intäkter uppgick till 9 184 msek varav den största posten som inte ingår i omsättningen ovan var Statlig merkostnadsersättning på 4 975 msek
 

Vi ser i denna uppställning att Volvo Car AB toppar listan med 24 568 anställda i Sverige följt av PostNord AB med 20 569. Globalt sett är dock Volvo ett mycket större företag, de har mer än dubbelt så många anställda totalt sett och omsätter mer än sex gånger så mycket.

Givetvis är jämförelser av omsättning mellan branscher vanskliga, kostnaden för sålda varor och tjänster varierar, men de ger ändå en kompletterande bild av hur stora företag är, vid sidan av hur många anställda de har.