Sveriges största företag

De flesta företagen i Sverige är små och endast 0,1 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Det finns dock några riktigt stora svenska företag som dessutom ofta har betydande verksamhet utomlands.

Det finns inget perfekt och heltäckande sätt att beskriva Sveriges största företag. I denna uppställning har utgångspunkten varit de svenska företag som har flest anställda i Sverige. Vad som klassas som ”svenska företag” är inte heller något som är vid handen givet. Här räknas företag som svenska om verksamheten är uppbyggd i Sverige under ett svenskt ägande, även om ägandet med tiden kan ha skiftat från svensk majoritet till utländsk. Antalet anställda syftar till alla anställda så högt upp i koncernstrukturen som möjligt där en svensk årsredovisning upprättas. 

År 2016

Anställda i SverigeAnställda utomlandsOmsättning - msek
Postnord20 53912 73938 478
AB Volvo18 92065 733301 914
Volvo Cars18 70311 671180 672
Samhall AB*18 6282 507
Axel Johnson holding AB16 5752 74772 327
Ericsson AB16 009100 407222 608
Scania AB14 70225 584103 927
ICA Gruppen AB12 1089 878103 655
Saab12 0702 82017 988
Skanska10 15832 745145 365
LADDA NER
Källa: Bolagens årsredovisningar
*Samhalls totala intäkter uppgick till 7 468 msek varav den största posten som inte ingår i omsättningen ovan var Statlig merkostnadsersättning på 4 405 msek
 

Vi ser i denna uppställning att Postnord toppar listan med 20 539 anställda i Sverige följt av AB Volvo med 18 920 anställda. Totalt sett är dock AB Volvo ett mycket större företag, de har mer än dubbelt så många anställda totalt sett och omsätter nästan åtta gånger så mycket.

Givetvis är jämförelser av omsättning mellan branscher vanskliga, kostnaden för sålda varor och tjänster varierar, men de ger ändå en kompletterande bild av hur stora företag är, vid sidan av hur många anställda de har.