Fast kostnad

Kostnader som är givna, oavsett produktionens volym.