Frihandel

Handel som inte förhindras genom tullar eller andra handelshinder.