Marketing mix

Engelsk term som översätts ung. marknadsföringsmix. En kombination av marknadsföringsmedel som företag väljer.