Utanförskap

Det finns ingen allmänt vedertagen definition på utanförskapet, men ett vanligt mått är att se till andelen av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av bidrag. Utanförskapet är därmed ett bredare mått än arbetslösheten och fångar även upp grupper som inte aktivt söker arbete.