Regional arbetskraftsinvandring

Nära 0,8 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige utgörs av arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES. Drygt var fjärde aktivt arbetstillstånd är utfärdat till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Hur många personer från länder utanför EU/EES som arbetar i de olika länen beror på vilka jobbmöjligheter som finns. Störst antal återfinns i regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Ser man ser till arbetskraftsinvandringen som andel av sysselsättningen så utgör den en mycket liten del, omkring 0,8 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. Andelen är högst i Stockholms län men ligger även här på en mycket liten andel av den totala sysselsättningen i länet, drygt en procent. Andelen arbetskraftsinvandrare är som lägst i Jämtlands län, där omkring två promille av alla sysselsatta är arbetskraftsinvandrare från utanför EU/EES.

Inom EU/EES råder fri rörlighet arbetsmarknaden men personer från länder utanför EU/EES behöver ett arbetstillstånd för att få jobba i Sverige. För att ett arbetstillstånd ska beviljas måste den sökande redan ha ett jobberbjudande i Sverige och arbetsgivaren måste kunna erbjuda en lön som minst ligger i linje med kollektivavtal eller praxis i branschen. Arbetsgivaren måste först också utlysa jobbet på den europeiska arbetsmarknaden innan personal kan sökas från länder utanför EU/EES. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att få arbetstillstånd här.

I augusti 2023 var 59 156 arbetstillstånd giltiga. Av dem var cirka 20 procent utfärdade till mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Utöver dessa var yrken inom restaurangbranschen vanligt förekommande. Vilken månad statistiken är framtagen kan påverka utfallet. Framförallt påverkas säsongsberoende yrken såsom bärplockare. I tabellen nedanför kan du se vilka yrken som lockar flest utländska talanger till Sverige.

Arbetskraftsinvadring fördelat på yrke

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, augusti 2023

Administrativa assistenter3
Advokater15
Affärs- och företagsjurister51
Andra process- och maskinoperatörer40
Anläggningsarbetare208
Anläggningsmaskinförare m.fl.26
Apotekare39
Apotekstekniker9
Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva43
Arbetsledare inom lager och terminal24
Arbetsledare inom tillverkning42
Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker19
Arkeologer och specialister inom humaniora m.m.9
Arkitekter m.fl.70
Arkitekter och stadsplanerare2
AT-läkare9
Audionomer och logopeder2
Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 23
Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 12
Backofficepersonal m.fl.19
Bagare och konditorer115
Banktjänstemän26
Barnmorskor5
Barnskötare41
Barnsköterskor2
Bartendrar15
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.12
Bensinstationspersonal4
Bergssprängare3
Betongarbetare138
Bibliotekarier och arkivarier8
Bil- och taxiförare2
Bild- och sändningstekniker10
Bildkonstnärer m.fl.21
Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare176
Biologer4
Biomedicinska analytiker1
Biomedicinska analytiker m.fl.44
Biståndsbedömare m.fl.1
Bokförings- och redovisningsassistenter1
Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl.7
Brevbärare och postterminalarbetare42
Brunnsborrare m.fl.3
Buss- och spårvagnsförare5
Butikssäljare, dagligvaror184
Butikssäljare, fackhandel53
Byggnads- och ventilationsplåtslagare75
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker1
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.4
Bärplockare och plantörer m.fl.140
Cell- och molekylärbiologer m.fl.92
Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastig1
Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang4
Chefer för övriga mindre företag och enheter6
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 124
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 227
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 19
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 211
Chefer inom handel, nivå 17
Chefer inom handel, nivå 216
Chefer inom övrig servicenäring, nivå 116
Chefer inom övrig servicenäring, nivå 26
Chefer och ledare inom trossamfund1
Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl.27
Chefstjänstemän i intresseorganisationer10
Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning1
Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik14
Civilingenjörer m.fl., elkraft1
Civilingenjörer m.fl., kemi1
Civilingenjörer m.fl., maskin9
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning232
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik1 738
Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi64
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik194
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering285
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik1 621
Controller336
Croupierer och oddssättare m.fl.16
Datatekniker3
Designer inom spel och digitala medier330
Diakoner2
Dietister2
Distributionselektriker56
Djursjukskötare m.fl.14
Doktorander27
Domare1
Domstols- och juristsekreterare m.fl.5
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 116
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 221
Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport2
Drifttekniker vid värme- och vattenverk8
Drifttekniker, IT250
Ekonomi- och finanschefer, nivå 190
Ekonomi- och finanschefer, nivå 250
Ekonomiassistenter m.fl.71
Ekonomichefer och administrativa chefer6
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.40
Elevassistenter m.fl.27
Elingenjörer och eltekniker1
Evenemangs- och reseproducenter m.fl.15
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.4
Farmakologer m.fl.2
Farmakologer och biomedicinare78
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 13
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 24
Fastighetsförvaltare8
Fastighetsskötare116
Filosofer, historiker och statsvetare2
Fin-, inrednings- och möbelsnickare29
Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl.174
Finmekaniker10
Fiskare2
Fiskodlare2
Flygledare1
Flygmekaniker m.fl.5
Flygtekniker34
Fordonsmontörer56
Formgivare3
Forskarassistenter m.fl.73
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 157
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 250
Fotografer14
Fotterapeuter1
Frisörer115
Frisörer, hudterapeuter m.fl.2
Fritidsledare m.fl.25
Fritidspedagoger12
Fysiker och astronomer22
Fönsterputsare1
Företagssäljare387
Författare m.fl.8
Förskollärare9
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare4
Försäljare, dagligvaror1
Försäljare, fackhandel1
Försäljnings- och marknadschefer8
Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1248
Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2158
Förvaltnings- och organisationsjurister11
Förvaltnings- och planeringschefer46
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.5
Geologer och geofysiker m.fl.59
Geologer, geofysiker m.fl.2
Geriatriksjuksköterskor1
GIS- och kartingenjörer20
Gjutare22
Glastekniker23
Golvläggare42
Grafisk formgivare m.fl.92
Grovarbetare inom bygg och anläggning77
Grundskollärare466
Grundutbildade sjuksköterskor122
Gruppledare för kontorspersonal44
Gruv- och bergarbetare1
Gruv- och stenbrottsarbetare2
Guider och reseledare9
Guld- och silversmeder4
Gymnasielärare30
Gymnasielärare i allmänna ämnen1
Hamnarbetare3
Handpaketerare och andra fabriksarbetare98
Hotell- och konferenschefer, nivå 11
Hotell- och konferenschefer, nivå 22
Hotell- och kontorsstädare m.fl.25
Hotellreceptionister m.fl.28
Hovmästare och servitörer140
Hovmästare, servitörer och bartendrar1
Hudterapeuter9
Husdjursuppfödare och husdjursskötare1
Idrottstränare och instruktörer m.fl.17
Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl.1
Industridesigner188
Industrielektriker24
Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 216
Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 118
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister165
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning176
Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik10
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik1 106
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi30
Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering304
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik123
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik1 122
Inköpare2
Inköpare och upphandlare335
Inköps- och distributionschefer3
Inköps- och orderassistenter43
Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 188
Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 257
Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl.26
Inspicienter och scriptor m.fl.1
Installations- och serviceelektriker70
Isoleringsmontörer30
IT-chefer2
IT-chefer, nivå 1191
IT-chefer, nivå 2111
IT-säkerhetsspecialister226
Journalister m.fl.9
Journalister, författare, informatörer m.fl.1
Jägmästare m.fl.1
Kabinpersonal m.fl.1
Kafé- och konditoribiträden40
Kassapersonal m.fl.31
Kemister100
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 12
Kockar och kallskänkor1 798
Kockar och kokerskor111
Kontorsreceptionister21
Kranförare m.fl.4
Kriminalvårdare2
Kundtjänstpersonal68
Kuratorer1
Kyl- och värmepumpstekniker m.fl.5
Köks- och restaurangbiträden18
Köksmästare och souschefer20
Laboratorieingenjörer58
Lackerare2
Lackerare och industrimålare85
Lager- och terminalpersonal582
Lagerassistenter m.fl.3
Landskapsarkitekter2
Lantmätare11
Lastbils- och långtradarförare1
Lastbilsförare m.fl.40
Lednings- och organisationsutvecklare484
Ljud- och bildtekniker2
Ljus-, ljud och scentekniker13
Lokförare1
Läderhantverkare och skomakare6
Läkare2
Lärare i yrkesämnen6
Löne- och personaladministratörer28
Marknads- och försäljningsassistenter100
Marknadsanalytiker och marknadsförare8
Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.584
Marknadsundersökare och intervjuare6
Maskinbefäl1
Maskiningenjörer och maskintekniker2
Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer1
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning41
Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror7
Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter1
Maskinoperatörer, gummiindustri3
Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter5
Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri15
Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri31
Maskinoperatörer, mejeri4
Maskinoperatörer, pappersvaruindustri14
Maskinoperatörer, plastindustri36
Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning9
Maskinoperatörer, skoindustri m.m.1
Maskinoperatörer, ytbehandling12
Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri24
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete93
Massörer och massageterapeuter16
Matematiker och aktuarier17
Matroser och jungmän m.fl.1
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske1
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.6
Meteorologer2
Militärer5
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer11
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.11 267
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning71
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter56
Montörer, träprodukter3
Montörer, träprodukter m.m.1
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer259
Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer3
Murare m.fl.263
Museiintendenter m.fl.3
Musiker, sångare och kompositörer13
Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare5
Målare272
Mäklare inom finans3
Möbelsnickare m.fl.1
Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl.17
Nätverks- och systemtekniker m.fl.161
Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär398
Okänd469
Operationssjuksköterskor1
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.4
Optiker2
Optikerassistenter2
Ordersamordnare m.fl.35
Pastorer m.fl.41
Personal- och HR-chefer, nivå 136
Personal- och HR-chefer, nivå 235
Personal- och HR-specialister173
Personaltjänstemän och yrkesvägledare1
Personliga assistenter267
Piloter m.fl.4
Pizzabagare m.fl.531
Planerare och utredare m.fl.79
Planeringsarkitekter m.fl.4
Processövervakare, kemisk industri7
Processövervakare, metallproduktion1
Produktionschefer inom tillverkning, nivå 160
Produktionschefer inom tillverkning, nivå 240
Professionella idrottsutövare4
Professorer37
Provsmakare och kvalitetsbedömare5
Präster40
Psykologer3
Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl.65
Receptarier3
Redovisningsekonomer40
Redovisningsekonomer m.fl.2
Regissörer och producenter av film, teater m.m.21
Reklam- och PR-chefer1
Reklamutdelare och tidningsdistributörer289
Rektorer, nivå 25
Renhållnings- och återvinningsarbetare19
Reseproducenter2
Resesäljare och trafikassistenter m.fl.10
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2 356
Restaurang- och kökschefer, nivå 175
Restaurang- och kökschefer, nivå 231
Revisorer m.fl.283
Röntgensjuksköterskor16
Saneringsarbetare m.fl.51
Sjukgymnaster7
Skadereglerare och värderare5
Skattehandläggare1
Skogsarbetare314
Skolassistenter m.fl.3
Skräddare och atelj?sömmerskor m.fl.24
Skötare11
Skötare och vårdare1
Slaktare och styckare m.fl.38
Slipare m.fl.9
Smeder6
Socialförsäkringshandläggare1
Socialsekreterare1
Soldater m.fl.16
SOS-operatörer m.fl.1
Specialister inom miljöskydd och miljöteknik44
Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m.11
Specialistläkare62
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.9
Speditörer och transportmäklare20
Språkvetare, översättare och tolkar1
Statistiker31
Stenhuggare m.fl.11
ST-läkare158
Storhushållsföreståndare2
Studie- och yrkesvägledare5
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare1
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare44
Städare1 851
Städledare och husfruar35
Ställningsbyggare57
Supporttekniker, IT638
Svetsare och gasskärare68
Systemadministratörer134
Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.1 358
Systemerare och programmerare31
Systemförvaltare m.fl.223
Systemtestare och testledare585
Säkerhetsinspektörer m.fl.22
Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik22
Sömmare3
Takmontörer59
Tandläkare72
Tandsköterskor55
Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl.22
Tapetserare5
Taxiförare m.fl.89
Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning13
Tele- och elektronikreparatörer m.fl.1
Telefonförsäljare m.fl.7
Telefonister4
Terapeuter inom alternativmedicin7
Tidningsdistributörer m.fl.3
Torg- och marknadsförsäljare10
Traders och fondförvaltare10
Transportledare och transportsamordnare38
Truckförare35
Tryckare8
Träarbetare, snickare m.fl.219
Trädgårdsanläggare m.fl.180
Trädgårdsodlare135
Tull- och kustbevakningstjänstemän6
Tunnplåtslagare54
Tågvärdar och ombordansvariga m.fl.1
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer64
Undersköterskor, habilitering2
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende120
Undersköterskor, mottagning5
Undersköterskor, vård- och specialavdelning77
Universitets- och högskolelektorer195
Universitets- och högskollärare11
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur67
Uppfödare och skötare av sällskapsdjur5
Uthyrare1
Utvecklare inom spel och digitala media414
Vaktmästare m.fl.30
Verkställande direktörer m.fl.182
Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.3
Verktygsmakare6
Veterinärer22
VVS-montörer m.fl.126
Vårdare, boendestödjare11
Vårdbiträden146
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.9
Väktare och ordningsvakter2
Växt- och djurbiologer5
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift73
Webbmaster och webbadministratörer28
Översättare, tolkar och lingvister m.fl.15
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal9
Övrig hemservicepersonal m.fl.43
Övrig kontorspersonal3
Övrig servicepersonal16
Övrig vård- och omsorgspersonal39
Övriga administrations- och servicechefer, nivå 190
Övriga administrations- och servicechefer, nivå 259
Övriga agenter m.fl.1
Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 12
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare80
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare358
Övriga byggnadshantverkare2
Övriga chefer inom specialområden3
Övriga civilingenjörer m.fl.3
Övriga civilingenjörsyrken1 281
Övriga dataspecialister7
Övriga designer och formgivare165
Övriga djuruppfödare och djurskötare19
Övriga drift- och verksamhetschefer1
Övriga drifttekniker och processövervakare438
Övriga ekonomer166
Övriga företagsekonomer3
Övriga förmedlare18
Övriga handläggare87
Övriga ingenjörer och tekniker1 508
Övriga IT-specialister1 484
Övriga jurister37
Övriga kontorsassistenter och sekreterare171
Övriga livsmedelsförädlare23
Övriga läkare198
Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk16
Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m.53
Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri7
Övriga montörer53
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens21
Övriga servicearbetare43
Övriga skönhets- och kroppsterapeuter165
Övriga specialister inom hälso- och sjukvård15
Övriga specialistsjuksköterskor2
Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl.4
Övriga terapeuter1
Övriga universitets- och högskollärare43
Övriga utbildare och instruktörer39
Övriga verksamhetschefer inom utbildning, nivå 22
Övriga yrken inom kultur och underhållning4
Övriga yrken inom socialt arbete10
(tom)1 581
Egen företagare740
Företagssäljare1
Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär1
Okänd118
Städare1
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare1
Övriga kontorsassistenter och sekreterare1
(tom)617
Forskare (alla)3 853
Arkeologer och specialister inom humaniora m.m.3
Biomedicinska analytiker m.fl.1
Cell- och molekylärbiologer m.fl.11
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik3
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik3
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik1
Doktorander2
Farmakologer och biomedicinare16
Forskarassistenter m.fl.5
Fysiker och astronomer1
Företagssäljare1
Geologer och geofysiker m.fl.1
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik2
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik1
Kemister1
Okänd3 555
Planeringsarkitekter m.fl.1
Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m.1
Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.1
Universitets- och högskolelektorer4
Verkställande direktörer m.fl.1
Översättare, tolkar och lingvister m.fl.1
Övriga civilingenjörsyrken5
Övriga handläggare1
Övriga IT-specialister18
Övriga jurister1
Övriga universitets- och högskollärare3
(tom)209
Totalsumma63 822
LADDA NER
Källa: Migrationsverket