Trend

Den utjämnande och mer långsiktiga trenden hos en variabel. En trend hos en variabel ser på den långsiktiga medelförändringen vilket gör att tillfälliga variationer så som konjunkturella eller säsongsvariationer blir mindre viktiga.