Högskoleutbildade - internationellt

Utbildningsnivån blir allt högre inom OECD. Över en tredjedel av befolkningen, 25-64 år, har en högskoleutbildning. I Sverige är andelen med eftergymnasial utbildning 43 procent. I nästan alla länder är andelen högre i den yngre delen av befolkningen.

I takt med att allt fler jobb kräver högre utbildning har utbildningsnivån inom OECD ökat. I Sverige har drygt fyra av tio invånare, 25-64 år, en högskole- eller universitetsutbildning. Det är högre än genomsnittet i OECD som ligger på 37 procent.

I miniatyrdiagrammet kan du även se andelen yngre, 25-34 år, med eftergymnasial utbildning. I samtliga OECD-länder, förutom i Israel och Finland, är andelen eftergymnasialt utbildade högre i den här åldersgruppen jämfört med det bredare genomsnittet i befolkningen.

År 2016 blev andelen yngre med en eftergymnasial utbildning för första gången högre än andelen med enbart gymnasial utbildning i OECD. Detta gäller även i år och trenden är den samma i Sverige. Här uppgår andelen eftergymnasialt utbildade till drygt 47 procent bland personer 25-34 år, vilket är högre än andelen med enbart gymnasieutbildning i samma åldersgrupp.

Bland OECD-länderna är andel högskole- och universitetsutbildade högst i Kanada, där andelen uppgår till 58 procent. Lägst är andelen i Mexiko och Italien där andelen ligger kring 18 procent.

Läs mer om utbildning och hur stor andel av befolkningen som har gymnasieutbildning här.