Högskoleutbildade - internationellt

Utbildningsnivån är hög inom OECD. Drygt en tredjedel av befolkningen, 25-64 år, har en högskoleutbildning. I Sverige är andelen med eftergymnasial utbildning 41 procent. Andelen är, i de flesta länder, högre bland den yngre befolkningen än den äldre.

I takt med att allt fler jobb kräver högre utbildning har utbildningsnivån inom OECD ökat. I Sverige har idag fyra av tio invånare, 25-64 år, en högskole- eller universitetsutbildning. Det är högre än genomsnittet i OECD som ligger på 36 procent.

I miniatyrdiagrammet kan du även se andelen yngre, 25-34 år, med eftergymnasial utbildning. I nästan alla länder, förutom Israel och Finland, är andelen högre i den här åldersgruppen jämfört med genomsnittet i befolkningen. År 2016 blev även andelen yngre med en eftergymnasial utbildning för första gången högre än andelen med enbart gymnasial utbildning i OECD. I Sverige uppgår andelen till 47 procent, vilket även det är högre än andelen med enbart gymnasieutbildning i samma åldersgrupp.

Inom OECD är andel högskole- och universitetsutbildade högst i Kanada, där andelen uppgår till 56 procent. Lägst är andelen i Mexiko och Italien.

Läs mer om utbildning och hur stor andel av befolkningen som har gymnasieutbildning här.