Högskoleutbildade - internationellt

Utbildningsnivån blir allt högre inom OECD. Över en tredjedel av befolkningen, 25-64 år, har en högskoleutbildning. I Sverige uppgår andelen med eftergymnasial utbildning till 46,6 procent. I nästan alla länder är utbildningsnivån högre i den yngre delen av befolkningen.

I takt med att allt fler jobb kräver högre utbildning har utbildningsnivån inom OECD ökat. I Sverige har drygt två av fem invånare, 25-64 år, en högskole- eller universitetsutbildning. Det är högre än genomsnittet i OECD som ligger på nära 40 procent.

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du även se andelen yngre, 25-34 år, med eftergymnasial utbildning. I samtliga OECD-länder, förutom i Israel, Island och Finland, är andelen eftergymnasialt utbildade högre i den här åldersgruppen jämfört med det bredare genomsnittet i befolkningen.

Andelen yngre med en eftergymnasial utbildning blev för första gången högre än andelen med enbart gymnasial utbildning i OECD under 2016. Liknande utveckling kunde ses redan ett par år tidigare i Sverige. Under senaste året uppgick andelen eftergymnasialt utbildade till drygt 47 procent bland personer 25-34 år. Det är omkring 14 procentenheter högre än andelen med enbart gymnasieutbildning i samma åldersgrupp.

Bland OECD-länderna är andel högskole- och universitetsutbildade högst i Sydkorea, där andelen uppgår till 69,3 procent. Lägst är andelen i Sydafrika där andelen ligger kring 15 procent.

Läs mer om utbildning och hur stor andel av befolkningen som har gymnasieutbildning här.