Stödjande befogenhet

När EU har stödjande befogenhet betyder det att de endast får stödja, samordna, eller komplettera medlemsstaternas egna åtgärder. EU har ingen befogenhet att stifta lagar eller hindra medlemsstaterna från att göra det. EU har stödjande befogenhet inom: folkhälsa, industri, kultur, turism, civilskydd, administrativt samarbete, utbildning, ungdomsfrågor, och idrott.