Fri rörelse av människor

Alla som är medborgare i ett EU-land har rätt till att resa, bosätta sig, och arbeta i hela EU. Schengenavtalet är en del av denna frihet och den innebär att gränsfritt resande gäller inom hela Schengenområdet. Friheten gäller inte likadant i alla omständigheter, de som åtnjuter starkast rörelsefrihet är arbetstagare med EU-medborgarskap.