Offentlig konsumtion

Den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster för att driva den egna verksamheten.