ATP

Allmän tilläggspension. En förmånsbaserad pension som infördes 1960 och tillsammans med folkpensionen utgjorde pensionssystemet. Ersattes 1999 av allmän pension.