Premieobligation

Sparform där räntan lottas ut som vinster. Riksgälden ger vanligtvis ut premieobligationer två till tre gånger per år.