Utvecklingssamtal

Samtal mellan arbetsgivaren och den anställde om en utveckling som ska resultera i högre måluppfyllelse för båda parter.