Lång ränta

Räntesatsen för ett räntebärande värdepapper med en löptid på över ett år.