Revers

Annan benämning för skuldebrev, vilket innebär ett skriftligt dokument på en skuld.