Sveriges handelspartner

Svensk exportindustri är starkt beroende av utvecklingen i Europa. Faktum är att nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Sett till enskilda länder är Norge och Tyskland våra två största varuexportmarknader.

Diagrammet visar vilka länder som är Sveriges viktigaste handelspartner sett till varuexporten. Genom att klicka på de mindre diagrammen kan du också studera vilka länder som vi importerar mest från, samt växla vy mellan länder och världsdelar.

Totalt uppgick den svenska varuexporten till 1 999 miljarder kronor år 2022. Norge, Tyskland, USA, Danmark och Finland var de länder som vi exporterade mest till.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Sett till världsdelar är Europa den klart största marknaden för svenska exportvaror. 2022 uppgick exporten dit till 1 469 miljarder kronor. En stor del av detta, 1 079 miljarder kronor, utgjordes av export till andra EU-länder.

Varuexporten till Asien uppgick till 220 miljarder kronor, vilket nästan motsvarar exporten till Nord- och Sydamerika sammantaget. Den enskilt största marknaden i Asien är Kina följt av Japan och Sydkorea.

När det gäller varuimporten kommer över 80 procent av den från länder i Europa. Framför allt importerar vi mycket från Tyskland, Norge, Nederländerna och Danmark. I importstatistiken räknar man dock inte varans ursprungsland, utan det land där varan förtullades, dvs formellt ”släpptes in” på EU:s inre marknad. Det betyder att om en vara från ett icke EU-land först förtullas i ett annat EU-land och därefter skickas vidare till Sverige, blir avsändarlandet inte det land varan ursprungligen exporterades från. Av den anledningen kan man säga att importen från EU överskattas i dessa siffror. Hur stort detta problem är går dock inte att säga.

Sveriges handelspartner

Varuhandel år 2022, mdkr, fördelad per land

ExportImport
Norge216,7252,9
Tyskland203,4313,3
USA184,775,5
Danmark150,0131,2
Finland147,094,1
Storbritannien110,884,0
Nederländerna96,3217,4
Polen80,988,2
Frankrike80,066,2
Belgien74,392,8
Kina71,2121,8
Italien60,665,9
Spanien38,939,8
Japan27,911,4
Litauen22,718,0
Turkiet20,416,0
Österrike19,722,3
Estland17,819,0
Tjeckien17,731,5
Australien17,66,6
Schweiz17,413,7
Sydkorea17,316,4
Indien17,311,6
Brasilien16,99,7
Kanada14,75,0
Singapore14,52,5
Saudiarabien13,21,0
Sydafrika10,81,9
Ryssland10,37,2
Portugal9,99,8
Mexiko9,91,0
Egypten9,20,4
Förenade Arabemiraten8,60,8
Ungern8,617,4
Irland8,322,7
Taiwan8,110,7
Thailand7,35,6
Lettland6,912,5
Rumänien6,25,9
Grekland5,82,4
Slovakien5,612,9
Island5,20,4
Indonesien4,93,5
Chile4,31,3
Israel4,11,8
Malaysia3,75,4
Marocko3,41,7
Qatar3,31,5
Ukraina3,21,0
Algeriet3,10,2
Hongkong2,911,2
Bulgarien2,73,0
Slovenien2,64,0
Nya Zeeland2,40,5
Vietnam2,415,4
Grönland2,40,0
Det fria havet2,40,0
Argentina2,30,5
Kroatien2,32,2
Pakistan2,21,9
Gibraltar2,20,0
Peru1,81,5
Colombia1,81,0
Serbien1,83,8
Nigeria1,814,4
Kazakstan1,81,0
Oman1,60,1
Filippinerna1,60,7
Luxemburg1,12,9
Övriga37,824,7
LADDA NER
Källa: SCB via Macrobond
Avser varuexport till bestämmelseland samt varuimport från avsändningsland.