Kort ränta

Räntesatsen för ett räntebärande värdepapper med en löptid upp till ett år.