Lagerinvesteringar

Ett lager är ett förråd av varor som är avsedda för försäljning eller annan användning. En lagerinvestering är en ökning av lagren.