EU:s gröna giv

EU-länderna har åtagit sig att vara klimatneutrala senast år 2050. "Den europeiska gröna given" är namnet på den handlingsplan och strategi som EU har antagit för att uppnå detta. 

Minst tusen miljarder euro ska investeras under det kommande decenniet för att nå klimatneutralitet år 2050. Pengarna kommer investeras inom olika områden som främjar en hållbar och klimatneutral ekonomi. Exempel på sådana områden är förnybar energi, reformerat utsläppshandelssystem samt ny teknologi för mer miljövänliga bostäder och industrier. Bland de redan antagna förslagen finns också krav på att alla nya personbilar ska vara klimatneutrala senast år 2035.

Handlingsplanen beskrivs som en tillväxtplan med ett miljöfokus. EU har även introducerat den sociala klimatfonden som är ett verktyg för att stödja ekonomiskt svaga hushåll och mikroföretag för att kunna vara med i omställningen. Den gröna given ska även minska EU:s beroende av energi från länder utanför unionen, speciellt mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina år 2022.

Handlingsplanen är juridiskt bindande och alla medlemsländer ska arbeta aktivt för att uppnå de nya klimatmålen. De nya miljölagarna inkluderar tillsynsfunktioner som säkerställer att medlemmarna lever upp till de nya reglerna och blir klimatneutrala. Allt detta är bara en del av de satsningar som tillsammans utgör handlingsplanen, mer finns att läsa på Europeiska kommissionens hemsida.