Förvärvsarbetande

Begrepp som anger att en viss del av befolkningen arbetar. Hushållsarbete är exkluderat.