Tjänstebalansens saldo

Tjänstebalansen är en uppställning av tjänsteexporten och tjänsteimporten. Tjänstebalansens saldo är exportinkomsterna minus importutgifterna. Om saldot är positivt så blir det ett överskott till ekonomin, om saldot är negativt måste ekonomin låna för att täcka underskottet.