Enkel ränta

Den ränta som hänför sig till en viss period, utan beaktande av förräntningsmöjligheterna därefter, dvs utan hänsyn till någon "räntaränta"-effekt. Synonym till detta är periodränta. Motsats till enkel ränta är effektiv ränta eller sammansatt ränta.