EU-19

Innefattar de 15 "gamla" medlemmarna av EU plus de östeuropeiska länderna som är medlemmar inom OECD d.v.s. Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien.