Elproduktion med förnybara energikällor - internationellt

Island, Norge och Kanada hade år 2021 högst förnybar elproduktion per capita. Island och Norge tillsammans med Nya Zeeland var de länder med högst andel förnybar elproduktion i sin elmix år 2021.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Sverige har den fjärde högsta förnybara elproduktionen per capita med 11 058 kWh/capita. I Sverige står vattenkraften för den absoluta merparten av all förnybar elproduktion. År 2021 uppgick produktionen till 73,3 TWh, nästan hälften av Sveriges totala elproduktion.

Det globala genomsnittet på förnybar elproduktion var 998 kWh/capita år 2021, Island som toppar listan producerade samma år 52 007 kWh/capita. Islands elmix består uteslutande av vattenkraft och geotermisk energi. Tack vare goda energitillgångar har Island både den högsta elproduktionen samt konsumtionen per capita i världen. 

Sveriges andel av förnybara källor var 68,4% år 2022. Sedan år 2004 har andelen förnybar elproduktion inom EU-27 ökat med drygt 20 procentenheter. Danmark är det land som ökat sin förnybara produktion snabbast under tidsperioden. 

Förbränningen av fossila bränslen ger upphov till utsläpp av koldioxid. En hög andel förnybara bränslen och kärnkraft i Sveriges elproduktion är en av anledningarna till att Sverige har relativt låga utsläpp av koldioxid per capita