Investmentbolag

Ett bolag vars affärsidé är att äga aktier i andra bolag, och genom den kontrollen förbättra bolagens utveckling.