Prognos

Förutsägelse, uppskattning, bedömning av den framtida utvecklingen.