Mikroekonomi

Den del av nationalekonomin där ekonomiska aktörers beteende studeras. Till exempel studeras konsumenters eller beslutsfattares beteende på marknaden. Inom mikroekonomin utgår man ofta från individers beteende som rationellt.