Arbetskraftsintensiv

En produktion där det går åt mycket arbetskraft. Tjänsteföretag är oftast mer arbetskraftsintensiva än industriföretag.