Premie

En premie är den avgift som bland annat banker och försäkringsbolag  tar ut för att skydda låntagare och försäkringstagare mot oönskade händelser eller skeenden, så som olycksfall och höga räntor.