Arbetskostnad

Den totala kostnaden för en anställd, inklusive skattepliktiga förmåner, avtalade och lagstadgade kollektiva avgifter samt löneskatter.