Reservationslön

En teoretisk lägsta lön som en individ är villig att utföra ett visst arbete för.