Kapitalist

Den som äger produktionsmedlen i form av kapital. Kan också kallas kapitalägare.