Sparformer

Hur fungerar de olika sparformerna? Sparandet är en av de viktigaste investeringarna som man kan göra. Hur och var du väljer att placera dina besparingar är därför ett viktigt beslut. Andelen personer som väljer att investera sina pengar genom att äga aktier har fallit brett under en längre period. Att äga aktier i ett investeringssparkonto eller i ett värdepapperkonto har olika fördelar och nackdelar beroende på dina preferenser. Men hur funkar de olika sparformerna?

Exempel på vanliga sparformer är investeringssparkonto, kapitalförsäkringar, ett värdepapperkonto, och sparkonto. De olika sätten att spara dina pengar har fördelar och nackdelar som kan vara bra att känna till. En av de äldsta sparformerna är värdepapperkonto som länge var den mest vanliga sparformen att använda sig utav. Vid användandet av värdepapperkonto betalar du aldrig någon skatt för att sätta in eller plocka ut dina pengar. Däremot så betalar du en kapitalskatt på 30 procent vid försäljning eller utdelning, du behöver även redovisa alla försäljningar du gör i ett värdepapperkonto.

För den som vill spara på ett mer aktivt sätt kan därför ett investeringssparkonto vara av intresse. Investeringssparkontot infördes 2012 just med anledning av att underlätta för den som vill spara på ett mer aktivt sätt. Genom ett investeringssparkonto så behöver du aldrig redovisa köp eller försäljningar av tillgångar och du behöver inte heller betala någon kapitalskatt på 30 procent. Det du däremot behöver göra är att betala en schablonbaserad skatt som baseras på dina tillgångar men också på statslåneräntan.

För att visa hur valet av sparform påverkar utfallet av dina investeringar ges längst ned på sidan ett enkelt räkneexempel. Exemplet illustrerar två scenarion där båda utgår från att 10 000 kronor investeras och har samma tillväxt som OMX Stockholm All Share haft mellan 2012-2021. Skillnaden mellan de två scenariona är att i det ena sätts pengarna in på ett investeringssparkonto och i det andra exemplet på ett värdepapperkonto. I exemplet syns att investeringssparkontot ger betydligt mer i plånboken till dig som investerat. Vad som ska sägas rörande räkneexemplet är att vare sig börsens avkastning eller en låg statsränta är någon garanti. Under 2022 har exempelvis börsen fallit kraftigt samtidigt som räntorna stigit, i ett sådant exempel kan värdepapperkontot vara att föredra då skatten på ditt investeringssparkonto fortsätter att dras årligen så länge du har ditt kapital kvar.

Kapitalförsäkring beskattas på ett liknande sätt som investeringssparkontot och istället är den viktigaste skillnaden att i ett investeringssparkonto är det du som står som ägare av värdepappren. En kapitalförsäkring är istället, precis som det låter, en försäkring där tillgångarna i försäkringen ägs av en juridisk person vilket i det här fallet är försäkringsbolaget. Detta kan exempelvis vara en del av förklaringen till varför det personliga aktieägandet fallit brett under en längre tid. Kapitalförsäkringen som sparform är något som bankers pensionsbolag kan ge ut till dig som privatperson.

Avslutningsvis är ett sparkonto ett av de mest traditionella sätten att spara sina pengar genom. Sparkontot är till för dig som endast vill spara dina pengar och inte göra några aktiva investeringar med dina tillgångar. I ett sparkonto får du i regel en viss sparränta vilket gör att ditt kapital växer med tiden, storleken på din sparränta beror bland annat på vilken bank du väljer samt om du väljer ett sparkonto med det som kallas för insättningsgaranti. Insättningsgarantin skyddar dina tillgångar mot att banken eventuellt skulle kunna gå i konkurs.

Räkneexempel för ett värdepapperkonto

Värdepapperkonto
Insättning10 000,0
Kvartalvis tillväxt (procent) 2012-20215,8
Värdet på ditt kapital sista kvartalet 202196 436,6
Sammanlagd skatt vid försäljning sista kvartalet 202125 931,0
Värdet av din investering efter skatt62 826,3
LADDA NER
Källa: Skatteverket samt egna beräkningar

Räkneexempel för ett Investeringssparkonto

Investeringssparkonto
Insättning10 000,0
Kvartalvis tillväxt (procent) 2012-20215,8
Värdet på ditt kapital sista kvartalet 202196 436,6
Sammanlagd skatt mellan 2012-20211 724,8
Värdet av din investering efter skatt94 711,8
LADDA NER
Källa: Skatteverket samt egna beräkningar