Utbildningskostnader per utbildningsnivå - internationellt

Utbildning av befolkningen är viktig för ett lands välstånd och tillväxt. Rikare länder lägger i allmänhet mer resurser på utbildning och genomsnittet för OECD ländernas utbildningskostnader som andel av BNP var år 2019 nära 5 %. Sverige lade under samma år närmre 5,5 % av BNPutbildning

Hur många år befolkningen går i skola samt finansiering av den skiljer sig mellan länder. I Sverige är exempelvis grundskolan obligatorisk medan gymnasium och högskola/universitet är frivilligt. För att kunna göra internationella jämförelser har utbildningsnivåerna delats in i tre nivåer; primary, secondary och tertiary education. Dessa överensstämmer förhållandevis väl med Sveriges uppdelning; grundskola, gymnasium och högskola/universitet.

I diagrammen ovan visas en internationell jämförelse av kostnaden för olika utbildningsnivåer per elev i USD och som andel av BNP. I Sverige läggs ungefär lika stor andel av BNP på grundskola och gymnasium medan något mindre läggs på högre utbildningar. Jämförs istället kostnad per elev blir den högre utbildningsnivån högskola/universitet dyrare. Samma struktur på fördelningar förekommer även hos de flesta andra OECD länder. Detta beror både på att det är färre elever på högskola/universitet som kostnaderna föredelas på samtidigt som personalkostnaderna är större. 

I Sverige är samtliga utbildningsnivåer avgiftsfria för den studerande. Utbildning på högre instanser finansieras till största del av den offentliga sektorn. I diagrammet nedan kan man se hur stor andel av högskole- och universitetsutbildning som finansieras av offentlig respektive privat sektor internationellt. I genomsnitt finansieras två tredjedelar av utbildningen av offentlig sektor i OECD länderna. 

Finansiering av högskole- och universitetsutbildning år 2019

Procent

PrivatOffentligÖvrigt
Australien66,333,70,0
Österrike11,089,00,0
Belgien12,584,13,4
Kanada46,353,70,0
Chile61,138,90,0
Colombia67,632,30,1
Tjeckien16,676,27,1
Tyskland16,981,21,9
Danmark10,584,64,9
Spanien33,165,21,8
Estland14,970,614,5
Finland4,290,45,4
Frankrike22,675,32,2
Storbritannien72,623,73,7
Grekland13,374,712,0
Ungern28,369,62,1
Irland26,768,54,9
Island7,788,73,7
Israel47,552,50,0
Italien36,661,02,4
Japan67,432,60,0
Sydkorea61,738,30,0
Litauen27,667,05,3
Luxemburg5,091,03,9
Lettland34,157,58,4
Mexico44,155,90,0
Nederländerna28,368,33,3
Norge6,292,21,6
Nya Zeeland46,353,70,0
OECD30,866,03,2
Polen18,579,71,8
Portugal30,760,09,3
Slovakien27,370,22,5
Slovakien11,283,85,0
Sverige12,083,44,6
Turkiet30,668,50,9
USA64,335,70,0
Källa: OECD
Finansiering av högskole- och universitetsutbildning i procent, år 2019

Läs vidare om internationella jämförelser inom forskning och utveckling här